Rainforest Alliance

rainforest-alliance-certified-seal-teaserboxCaffè di Mauricio heeft koffie met het Rainforest Alliance keurmerk in haar assortiment,te weten Fabrizio, Giorgio en Donatella.

De Rainforest Alliance is een internationale non-profit organisatie die zich inzet op het gebied van duurzame landbouw en bosbouw. Het kopen van producten met het Rainforest Alliance Certified™ keurmerk helpt bij het verbeteren van de omstandigheden van boeren en lokale gemeenschappen en de bescherming van wilde dieren en planten.

Kenmerken

Rainforest Alliance is gebaseerd op 10 principes:

  1. Aanwezigheid van een managementsysteem voor sociale en milieuzaken
  2. Behoud van het ecosysteem
  3. Bescherming van het wild
  4. Behoud van schoon water
  5. Eerlijke behandeling en goede arbeidsomstandigheden voor de arbeiders
  6. Gezonde en veilige werkomstandigheden
  7. Goede relatie met plaatselijke gemeenschap
  8. Geïntegreerd bestrijdingsmiddelengebruik, deels biologische bestrijdingsmethoden, waardoor er minder gespoten wordt
  9. Goed beheer en bescherming van de bodem
  10. Afvalbeleid

Naast deze principes bestaan er 14 criteria. Het bedrijf moet bij elk criterium minimaal 50% scoren en in totaal 80%, om een keurmerk te kunnen krijgen.

Meer leest u op de website van Rainforest Alliance. Meer over keurmerken voor koffie leest u op de website van Milieucentraal.